Hoe werkt de ANBI in uw voordeel?

Steun onze projecten en workshops en ontvang geld terug van de belasting

U kunt KidzKlix steunen door een eenmalige of periodieke schenking te doen. Als u uw donatie minimaal 5 jaar vastlegt, krijgt u van de belasting geld terug over uw gedoneerde bedrag. Of u verhoogt uw gift, zo helpt u meer kinderen en betaalt u netto nog steeds hetzelfde bedrag.

Eenmalige schenking
Stichting KidzKlix heeft een Anbi-status waardoor een eenmalige schenking aan KidzKlix aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting. Er geldt voor een eenmalige schenking wel een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw schenking aan KidzKlix moet, tezamen met evt. schenkingen aan andere goede doelen, in een jaar meer dan 1% van uw verzamelinkomen (= het totaal van de inkomens in box 1, 2 en 3) en minimaal  €60,- bedragen. Maximaal kunt u een bedrag opvoeren dat 10% van uw verzamelinkomen bedraagt.

Totaal: € -

Periodieke schenking
Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk uw schenking direct vast te leggen in een overeenkomst met KidzKlix (het goede doel) zonder tussenkomst van een notaris. Dit bespaart voor KidzKlix aanzienlijk in de notariskosten. In de overeenkomst met KidzKlix legt u vast dat u gedurende minimaal 5 jaar schenkt aan KidzKlix. Uiteraard bepaalt u de hoogte van de schenking zelf. Wel is een eis van de belastingdienst dat dit bedrag jaarlijks hetzelfde moet zijn. Deze jaarlijkse schenking is vervolgens geheel voor u aftrekbaar.

Voorbeeld 1, voordeel voor uzelf
U schenkt aan KidzKlix € 150,00
U krijgt van de belastingdienst terug (42%) € 63,00
De schenking kost u netto € 87,00
De belastingdienst betaalt flink mee aan uw schenking (tot 52%), zodat u uw gift zelfs zou kunnen verhogen zonder dat het u extra geld kost. U bent dan netto hetzelfde bedrag kwijt, maar KidzKlix houdt er voor haar projecten meer geld aan over. Geld dat KidzKlix kan besteden aan de kinderen die het zo hard nodig hebben.

Voorbeeld 2, voordeel voor KidzKlix
U wilt netto een bedrag schenken van € 150,00
U schenkt aan KidzKlix € 258,00
U krijgt van de belastingdienst terug € 108,00

Bent u al donateur?
Als u al donateur of sponsor bent, dan is het juist aantrekkelijk om uw gift vast te leggen en uw (belasting) voordeel te doen. Ook kunt u uw gift bijna verdubbelen en netto hetzelfde betalen. Nu betaalt u bijvoorbeeld € 36,30 per kwartaal en dus € 145,20 per jaar.

Voorbeeld voor donateurs
Zonder overeenkomst:    
Jaarlijkse schenking: € 145,00
Teruggave belasting: € 0,00
Uw netto schenking: € 145,00

Met overeenkomst:
Jaarlijkse schenking: € 250,00
Teruggave belasting: € 105,00
Uw netto schenking: € 145,00

Als u deze gift heel simpel laat vastleggen in een schenkingsakte, kunt u bij een belastingtarief van 42% uw jaarlijkse gift verhogen naar €250,00. U krijgt dan €105,00 terug en betaalt dus netto nog steeds €145,00.

Eenvoudig te regelen
Als u een periodieke schenking wil doen aan KidzKlix, vindt u op onze website de formulieren voor een schenkingsovereenkomst. De overeenkomst kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte om in aanmerking te komen voor uw belastingvoordeel. Betalingsvolmacht of de Overeenkomst periodieke gift

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angela Cozijnsen. Telefoonnummer:
06 16982556, of e-mail naar angela@kidzklix.nl